English | Nyheder | Kontakt
 
Nyheder
Arkiv

20.05.10 | Spontan Kultur

Charlie holder et indlæg med titlen: 'Rammerne omkring' på et 2 dages seminar for 'Huse i Danmark' med temaet 'Spontan Kultur':

Kulturhusene i Danmark danner rammerne omkring et rigt udbud af kulturtilbud – menkan rammerne i sig selv være med til at invitere til nye og uventede aktiviteter?
Ethvert hus har som udgangspunkt et ønske om at være brugerinddragende og åbne overfor de spontane aktiviteter, som brugerne vil komme med – spørgsmålet er ofte om de fysiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer er gearet til det, vi ikke kender endnu? Har vi rammerne til at give rum for noget, vi ikke kan forstille os – og måske ikke ved om vi overhovedet vil forstå som et kulturtilbud; endnu?
Med udgangspunkt i to specifi kke eksempler på indretning af kulturbygninger; nemlig Valby Kulturhus og forslag til indretning af Blågården Kulturhus & Bibliotek diskuteres
forudsætningen: De fysiske rammer – muligheder og begrænsninger!