English | Nyheder | Kontakt
 
Profil

Materiale filosofi
Vi forholder os æstetisk til formgivning. Vi har derfor et sanseligt forhold til rum og materier. Indlevelse i materialeegenskaber og overflader er nødvendig for nå frem til et godt resultat.

Iscenesættelse af rummet
Vi har et særligt fokus på rummets muligheder, som vi udvikler med konsekvente og radikale brud. Gennem materiale-mæssig nytænkning kan vi med begrænsede ressourcer skabe strategier og projekter med stor gennemslagskraft. Vi bruger iscenesættelsen af rummet som et værktøj til at udvikle nye visioner på alle niveauer.

Værdier med perspektiv
• Vi giver stemme til alle der bør have indflydelse på projektet
• Vi skaber optimale indeklima forhold og bruger alle ressourcer med omtanke.
• Vi udfordrer vores omgivelser - og de konsekvenser som de har for vores livsstil.
• Vi stiller spørgsmål til teknologien og samfundsudviklingen.

Grænseløst samarbejde
Tegnestuen har et solidt og vidt forgrenet internationalt netværk på alle niveauer og med specifikke spidkompetencer indenfor relevante felter. Og som en naturlig forlængelse af disse mange samarbejder, har tegnestuen en rodfæstet kultur for vidensdeling. Med vores "open source" mentalitet skaber vi et reservoir af viden som vores kunder og har et stort udbytte af.